Knihy

„……….i   vstoupil mladík v chrám Božského Mistra. Mistr Lupulus seděl na svém vysokém stolci se zrakem upřeným na sněhobílou pěnu své bezedné číše.

„Velký Mistře,“ oslovil jej mladík nesměle, „přicházím, abych se stal tvým pozorným žákem a pilným tovaryšem řemesla pivopijného. Pověz, čeho mám činiti abych porozuměl jinotajně ševelné řeči božího sladu, osvojil si um i v bezbřehé opilosti vládnouti střízlivým úsudkem a mohl s hlavou mile ztěžklou mázy nahořklé many oddaně klopýtat v tvých zářných šlépějích?“

 

 

Takto poeticky začíná první pivní kniha Martina Jaroška Pivní labyrynt světa a ráj srdce, která vyšla na konci roku 2002 v ostravském nakladatelství Tilia. Jejím hlavním hrdinou je samotné pivo, které prostupuje v nejrůznějších formách barvách i voltážích celým tímto zábavným literárním dílem. Druhým kladným hrdinou je samotný autor, který se tímto způsobem veřejně vyznává ze své lásky k pěnivému moku. Uvádí svůj pivní životopis od útlounkého dětství přes dobu školních škamen až po věk jinošský a dospělý. Pivo tuzemské, cizokrajné i exotické mu bylo vždy nablízku i při jeho cestách po světě, kdy služebně i soukromě navštívil všechny kontinenty s výjimkou Antarktidy. Kniha též obsahuje i pár instruktážních a osvětových vsuvek o výrobě piva, jeho stupňovitosti a síle.

235 stran, 10 stran obrazových příloh. Náklad 1000 ks je již bohužel rozebrán a knížku je možno sehnat jen v antikvariátech či pomocí inzerce.

 

 

 

Na jaře 2008 vyšla u nakladatelství Tilia v Ostravě druhá pivní kniha Martina Jaroška – tentokrát pod názvem Život na obou stranách výčepu. Autor tentokrát popisuje svou novou životní zkušenost kdy se jako spolumajitel turistické ubytovny stává na půl úvazku regulérním výčepním:

„…Vratkým krokem jsem překročil pomyslnou hraniční čáru a ocitnul se v bezprostředním dosahu sněhově bílé pípy. Její neočekávanou září jsem byl tak oslněn, že jsem se musel zachytit jednoho ze tří kohoutků. Zorničky se postupně akomodovaly a já svůj zrak zaměřil na lokál Koliby. Můj svět kde jsem 30 let bezcílně bloudil se zdál z perspektivy mnou nově objevené pevnosti malicherný a nudný. Poslepu jsem zašátral po sklenici. Zvrátil jsem pákový kohout k sobě a kovová trubička vychrlila první decilitry bílo-hnědého moku. Přestože jsem měl po léta v hlavě připravený detailní plán pro případ náhlé výčepní pohotovosti, v nervozitě vzniklé nečekanou situací jsem mnohá obecná i mnou samým stanovená pravidla opomenul. Pivo jsem nepustil do výšky předpisově po skle, neupravil jsem intenzitu průtoku, takže kapalina počala nekontrolovatelně pěnit a nakonec jsem si načepoval těžký podmírák. Byl jsem nervózní zejména proto, že jsem se cítil celou přítomnou pivní veřejností ostražitě sledován……“

I v této publikaci se cestuje za pivem po čtyřech kontinentech a nechybí ani postřehy jak pivo působí na ženy nebo jak vznikal pivní muzikál.

Kniha má 204 stran, dvě sady barevných obrazových příloh a je stále v knižní distribuci.

Nejsnadněji ji můžete  podepsanou sehnat poštou (tel. 731 336 945) nebo za 200 Kč přímo v ostravské  hospodě U Segala.

 

English version

THE LIFE ON THE BOTH SIDES OF A BAR COUNTER