Domovarnický pravěk

Včera jsem sledoval archivní pořad čst, z roku 1989, který se jmenoval „Chalupa na Horách Kavčích.“

Čeština má velmi tvárný slovosled. Normálně jsou to Kavčí Hory ( někdejší sídlo ČeskoslovenskéTelevize ), obrácený slovosled spíše odkazuje na nějaké jazyky románské.

Nicméně. Překvapivě jsem zaregistroval starou informaci, která jde zřejmě i těžko dohledat na internetu: Domovarníci už u nás fungovali již v 80. letech.

O tomto jsem již tenkrát před cca 32 lety něco tušil. Chalupář ing. Polák na svém letním sídle v Orlických Horách již  v oněch časech vařil pivo! V krátké reportáži, ve které vystupuje ikonický trumpetista z Banjo Bandu Ivana Mládka Géza Gerendáš  se marně snaží někde v dotyčné lokalitě sehnat pivo v jakékoliv formě.  Jeho snaha je konstantně provázena mantrou že: „Ing. Polák se směje.“

Ing. Polák se pokoušel vařit vlastní pivo již od roku 1979. Údajně mu obětavě pomáhal tehdejší ředitel jihlavského pivovaru. Homebrewing tak probíhal v disentu asi deset let a jedním z mnoha konzumentů býval prý i pozdější prezident Václav Havel-

Zajímavé je, že pivo se tenkrát jmenovalo Rampušák – stejně jako výrobky z nedaleké a dosud činné Dobrušky. Asi se v oné temné komunistické době na ochranné známky moc nehrálo.

Možná, že tenkrát provozovali takřka nelegální výrobu už i jiní progresivní domovarníci. Přesto aktivity ing. Poláka – jednoho z průkopníků českého Homebrewingu stojí za zmínku.