Pozitivní energie z Jílešovic

Včera jsem si zopakoval atraktivní turistickou trasu za Rohanem Darkovičky-Děhylov-Jílešovice-Kozmice-Darkovičky. Délka je asi 12 km, jde se většinou po rovině, částečně lesním terénem, zpravidla však po místních asfaltkách.

Nejmileji jsem byl překvapen v hospůdce U Mlýna v Jílešovicích. Na zahrádce sedělo asi 20 lidí, z nichž všichni krom jediného ostravarského odpadlíka popíjeli polotmavého Rohana 13°. V této vzácně konzonantní harmonii jsem se skutečně cítil jako ryba v pivu a půllitr mi o to více chutnal. Dodám jen slova neznámého klasika: Jen houšť a větší kapky!

Poděkování

Chtěl bych touto formou poděkovat administrátorovi těchto stránek za jeho píli a profesionální práci při odstraňování problémů se systémem World Press. Celé tři dny byla administrátorská stránka prázdná a nebylo na ni možno vkládat žádné další příspěvky. Nyní, jak se zdá je vše opět v pořádku a mohu pokračovat v psaní.

Takže ještě jednou: Děkuji!